SCHODY

  • Drukuj

Schodów ci w naszym mieście dostatek. Wynika to oczywiście z położenia Przemyśla na siedmiu wzgórzach, które to położenie jest walorem miasta a jednocześnie generuje pewne problemy komunikacyjne. Szczególnie są one dotkliwe dla osób starszych i niesprawnych. Jeżdżąc wózkiem po naszym pięknym mieście problemów takich doświadczam wiele. Są miejsca do których dojazd jest bezproblemowy, są miejsca do których dojazd wymaga objazdów i są miejsca do których wjazd jest utrudniony lub niemożliwy. Takich miejsc jest wbrew pozorom sporo. Jednym z takich jest jakże wspaniały architektonicznie kościół franciszkanów do którego prowadzą wielostopniowe schody. Dzięki jednak unijnemu projektowi " ochrona praw obywatelskich osób niepełnosprawnych..... " którego byłem konsultantem już niedługo wjazd będzie możliwy dzięki     wykonanemu w ramach tego projektu podjazdowi z bocznej nawy.  Czekając na ciepłą aurę, cieplutko pozdrawiam.