1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
ul. Barska 15
37 700 Przemyśl

NIP 795-12-96-860
1% 12 1020 4274 0000 1602 0001 8168
KRS 0000020967


Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem zrzesza osoby niepełnosprawne i osoby działające na ich rzecz. TWK działa w trzydziestu czterech oddziałach terenowych. Jednym z oddziałów jest Oddział w Przemyślu mieszczący się przy ul Barskiej 15, którego prezesem jest Pan Andrzej Berestecki.

  Misją stowarzyszenia jest:
 • Rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji.
 • Krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach osób niepełnosprawnych.
 • Integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
 • Ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych.
 • Profilaktyka niepełnosprawności.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych i zagrożonych utratą pracy.
 • Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych.
 • Rozwój kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz mi jakoś pomóc – kliknij proszę tutaj - każdy wyraz wsparcia jest dla mnie bardzo ważny i dzięki Twojej pomocy szybciej wrócę do zdrowia!

Go to Top