1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

1

Dobiega okres rozliczeniowy, jeszcze tylko dwa dni zostały do dostarczenia urzędowi naszego rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli nie masz innej osoby a szczególnie dziecka, której chcesz przekazać swój 1% należnego podatku, możesz to uczynić wpisując poniższy numer KRS z właściwym nazwiskiem. W tym przypadku środki wpłyną na subkonto w Towarzystwie Walki z Kalectwem, którego jestem podopiecznym.

Go to Top